ખેડુત સહાય અરજી ઓનલાઇન પોર્ટલ યોજનાઓ માટે સંપર્ક

તાર ફેનશીંગની ક્વોટેશન વિગત બાબત.

ખેડુત મિત્રો સાથે શેર કરવા નીચેના બટન પર ક્લીક કરો..

WhatsApp

This Post Has 5 Comments

  1. BARBED WIRE

    BARBED WIRE CHAINLINK JALI WITH ANGAL

  2. Shailesh. Patel

    મારે 5 વિઘા જમીનમાં તાર ફેન્સીગ કરવી છે

  3. Rajesh

    ૧૫ bigha me tarfensing karne ka charcha kitna ayega subsidy katke

Leave a Reply