ખેડુત સહાય અરજી ઓનલાઇન પોર્ટલ યોજનાઓ માટે સંપર્ક

સોલાર ઝટકા મશીનની ઓનલાઇન સહાય અરજી કરવા બાબત.

PRODUCT DETAILS:

DetailsSpecification
Usage/ApplicationFor Agricultural and Industrial Usage
Auto ModeAvailable Night and Day Mode
BrandRb Solar
Battery35 AH
MaterialMS body##MS body
Output Voltage9000
Ideal Current0.5 Amp
Input Current12 volt
Battery low indicationYes
Charging indicationYes
ModeDay & Night mode option available
Alarm FacilityAvailable
Area Covered40+ Acres
Machine Capacity40 Acres
Solar Panel40 Watt

As a reputed manufacturer, supplier, trader from Gujarat, India, we are broadly engaged in offering Zatka Machine that find its applications in farms, industry, residence, temples, business parks, banks and many more. The offered zatka machine is manufactured with the help of high grade industrial components and advanced technology, under the direction of experts. Our zatka machine is energy saving items and is highly appreciated for their attributes such as high tensile strength, durability, easy usage smooth working.

FEATURES: 

 • Efficient and reliable device
 • Adjustable output supply
 • Not required extra electric supply
 • Battery operated device
 

APPLICATIONS: 

 • Farms
 • Industry
 • Residence
 • Temples
 • Business Parks
 • Bank

BATTERY SPECIFICATION 

 • Battery Capacity: 35 Ah
 • Warranty: 18 Months

SOLAR PANEL 

 • Type of Solar Panel: Poly Crystalline, Mono Crystalline
 • Warranty: 10 – 25 Years**
 • Material: Glass and metal

ખેડુત હેલ્પલાઇન ગુજરાતમાં ઝટકા મશીન ની સહાય અરજી માટે ઓનલાઈન અરજીઓ ચાલુ થઈ ગયેલ છે. આપ તા. ૧૫/૦૭/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૯ સુધી અરજી કરી શકશો.

અરજી કરવા માટે જરૂરી આધાર પુરાવા.
7-12
8/અ
આધારકાર્ડ
રેશનકાર્ડ
મોબાઈલ નંબર
બેંક પાસબુકની ઝેરોક્ષ

નોંધ: સહાય અરજી કર્યા બાદ અરજી ક્રમાંક લઈને આપના નજીકના ખેડુત હેલ્પલાઇન ગુજરાત ના સ્ટોર પર અથવા નજીકની એજન્સી પર જવું અને જરૂરી પુરાવા જમાં કરાવી આપવા.

સહાય અરજી કરવા માટે નીચે આપેલા ફોર્મમાં પુરી માહિતી ભરીને સબમીટ કરી આપો.

સહાય અરજી ફોર્મ

ખેડુત હેલ્પલાઇન ગુજરાતમાં સભ્ય બનવું શામાટે જરૂરી?

આવી જુદી જુદી યોજનાઓ ને લગતી માહિતી તેમજ અમારી નવી નવી પ્રોડક્ટની અપડેટ મેળવવા માટે ફોર્મ ભરીને સબમીટ કરો

ખેડુત હેલ્પલાઇન ગુજરાતમાં જોડાવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો

https://ikheduthelplinegujarat.com/member.php

ખેડુત સબસીડી ઓનલાઇન પોર્ટલ

હાલમાં I – ખેડુત પોર્ટલ ૫ર કેટલીક પ્રખ્યાત સબસીડીઓના ફોર્મ ભરાવાનું ચાલુ છે.

વિભાગનું નામ: પશુપાલનની યોજનાઓ, મત્સ્ય પાલન ની યોજનાઓ વગેરે

છેલ્લી તારીખ: અલગ અલગ

વઘુ વિગત માટે નીચેની લિન્ક ખોલો

https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_SchemeDetails.aspx

ખેડુત મિત્રો સાથે શેર કરવા નીચેના બટન પર ક્લીક કરો..

WhatsApp

This Post Has 4 Comments

 1. Chandravadan Patel

  thanks

 2. Chandravadan Patel

  I am very pleased with this I khedut Portal of Govt.of Gujarat. By this type of govt.helps to our khedut is avery important facility provided.

Leave a Reply