ખેડુત હેલ્પ લાઈન – ગુજરાત (સભ્યફોર્મ)

ખેડુત હેલ્પ લાઈન - ગુજરાત (સભ્યફોર્મ)

  ખેડુત મિત્રો સાથે શેર કરવા નીચેના બટન પર ક્લીક કરો..

  WhatsApp

  This Post Has 5 Comments

  1. Chandravadan Patel

   I am very pleased by registering my self as a khedut of gujarat. By this App.I can get information about verious helps.
   Thanks a lot…

  2. Dinesh

   Yojana mate

  3. પટેલીયા લક્ષ્મણભાઈ ઉજમાભાઈ

   હું એક નાના ખેડૂત પરિવાર નો સભ્ય છું અને હું ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં આદિવાસી પરિવાર મા મારો જન્મ થયેલો છે

  Leave a Reply